Make your own free website on Tripod.com
GLOSARO - GLOSSARIUM - GLOSSAIRE - GLOSSARY

* NOVA TEMPO * NOUVEL AGE * NIEUWE TIJD * NEW AGE *

* NATURKURACDO * MEDECINES ALTERNATIVES * MEDECINES DOUCES * MEDECINES PARALLELLES * NATUROPATHY *

* BONFARTADO * WELLNESS * MIEUX-ETRE *

ENKONDUKO

Je 24/05/99 la glosaro enhavas 280 terminojn.

La kompleta enhavo kaj ligoj de aliaj rilataj retejoj vi trovos en aparta dosiero.

Nova Tempo estas tutmonda alternativa kurento, paradigmo kiu trovis siajn originojn en la ekologio kaj la feminismo de la sepdekaj jaroj. Iom gheneraligita ghi volas akceli fratecon, spiritualismo, kunlaboron, pacon, silenton, profundecon kaj la amplenan en si mem kaj aliuloj, kunigante ilin en varma chirkaùbrako de paco kaj respekto.

La programo 'Multlingva informsocio' de UNESKO mencias la ekziston de chiuspecaj fakaj terminaroj kiel kondichon por la pluvivo de malgrandaj lingvoj.

Tiu chi glosaro ne volas vendi chion kiel la solan veron al felicho. Ghi nek pretendas esti definitiva nek kompleta, char ekzistas tro multe da diversaj  teknikoj kaj kursoj tiukampe, kiuj samtempe respegulas la diversecon de vojoj por vivi pli sana, kompleta, sagha, libera, felicha kiel novtempa persono. Se vi ne konsentas kun iu klarigo sendu vian proponon au aldonon al la kompilinto de Nova Tempo glosaro. Estas konsilinda gardi ian sanan rezervon, malfidon rilate al novtempaj asertoj kaj terapioj, pro misuzoj sur tiu tereno manke de reglementado. Estas same bone esplori asertojn kaj klishojn pri eldiroj de kontraustarantoj kiuj estas vaste konsiderataj kiel veraj, laùshajnaj evidentajhoj, sed el scienca vidpunkto ne estas akceptindaj. La leganto klopodu sendepende kaj memstare esplori plue la temon.

Se vi ne konsentas kun iu klarigo sendu vian proponon au aldonon al la kompilinto de Nova Tempo glosaro, kiu same bonvenigas sugestojn au kritikojn. Vizitantoj povas same peti pluajn informojn pri specifa temo ech ne en la glosaro aù proponi kunlabron pere de klako sur tiu chi formularo.
 
 

Dum la lastaj jardekoj ekfloras pli kaj pli la interesigho pri naturkuracado, spiritualismo, persona kresko, esoterio, ktp. kaj ne nur che interesatoj pri chiuspecaj alternativoj. Sufichas entajpi la vorton 'new age' en interreta serchroboto (50.000 au pli da rezultoj) por konstati ghian retan popularecon kompare kun iu specifa religio. Antaùvideblas ke ankaù inter Esperanto-parolantoj estos novinteresatoj tiukampe. Por helpi ilin rapide sin orientighi en tiu multflanka kampo tiu glosaro estis verkita. Se la temaro vekas vian interesighon vi povas trovi selekton el Esperantlingva literaturo sur tiu chi retejo au peti en vialanda librovendejo pri libroj rilate al naturkuracado, esoterio, sociaj alternativoj, ktp.

Char ekzistas nur malmultaj novtempaj retejaj ligoj en Esperanto, helpu krei pliajn. Ne hezitu ligi vin al tiu chi iniciato. Se vi trovis ideon au praktikon kiu plachis al vi, sed kiu ne enestas en tiu chi glosaro, uzu la formularon por kunlaborantoj.


 


Chu vi volas scii pli pri la temo

Nova Tempo
New Age
Nouvel Âge
Neue Zeit
Nieuwe Tijd....?

Legu plu klakante chi tie